Het belang van sport

Sporten voor kinderen

Uit onderzoek blijkt dat sport vaker wel dan niet wordt geassocieerd met “mannelijkheid”. Vrouwen worden aan hun lot overgelaten als gevolg van de heersende sociale normen die het beeld van de vrouw als ontvanger van fysieke bekwaamheid versterken. Een aantal onderzoekers beweert echter dat de “lichamelijkheid” van de moderne wereld plaats maakt voor een nieuwe nadruk op “menselijke activiteit”, die noch het geslacht noch de sociale constructie van categorieën die activiteiten als sport zouden categoriseren, erkent.

Sport is niet langer puur “mannelijk”. Sporten die gespecialiseerde vaardigheden vereisen (één vaardigheid in een sport) worden gezien als een manier voor mannen om hun dominantie te tonen. Anderzijds worden activiteiten zonder schaal en zonder testosteron (opnieuw een vaardigheid in een sport) door sommigen gezien als een nieuwe arena voor competitie en het verwerven van vaardigheden door vrouwen.

Sport heeft een invloedrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van wedstrijden voor mannen en vrouwen. In de jaren zeventig en tachtig kregen vrouwen buitengewoon veel kans om aan dergelijke wedstrijden deel te nemen. Alleen al in 1968 bijvoorbeeld nam 14% van de vrouwen deel aan het wereldkampioenschap veldhockey voor vrouwen. Boogschieten voor vrouwen was een van de belangrijkste onderdelen van de Olympische Spelen van 1988 in Seoel, Zuid-Korea, en het programma was zelfs gegroeid tot opzettelijk slechts 1% van de deelnemers. Slechts 8% van de vrouwenbasketbalwedstrijden op de Olympische Zomerspelen van Atlanta in 1996 was uitsluitend voor vrouwen bestemd.

Sport wordt door sommigen gezien als een natuurlijke verdeling van menselijke activiteiten op basis van geslacht. Sommige geleerden, onderzoekers en psychologen beweren echter dat de verdeling tussen sport en activiteiten die geen sport zijn, evolueert. Daarom kan de definitie van sport veranderd zijn doordat biologie en sociale factoren meer gelijkenis hebben geëist tussen deze activiteiten.

Dit onderscheid kan op een aantal manieren worden opgeroepen. Naarmate vrouwen sportdisciplines zijn gaan domineren die zowel fysieke vaardigheid als lichamelijke inspanning vereisen, is er enige erkenning gekomen voor de voortdurende invloed van mannen op vrouwen op gebieden waar hun tegenhangers niet aan deelnemen. Aangezien kinderen zich in hun sportontwikkeling technologisch steeds verder ontwikkelen en hogescholen de beste atleten bij elkaar proberen te krijgen, wordt wedstrijdsport nog steeds in de eerste plaats als een sport gezien. Gelijkenissen zoals sportiviteit (d.w.z. de erkenning van het belang van het naleven van regels, fair play en samenwerking), de kameraadschap die voortvloeit uit coöperatieve sportbeoefening, en de inspanning om een gemeenschappelijk doel te bereiken, dragen ook bij tot de definitie van sport.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat sport steeds belangrijker is geworden als onderdeel van zowel de nationale als de internationale gemeenschap. Doelstellingen van internationale organisaties zijn het dienen van een uitgebreid speelveld. Sport kan nu veel verschillende doeleinden dienen. Hoewel deze doeleinden dezelfde structuur hebben, worden de specifieke activiteiten die de individuen beoefenen nu bepaald door hun specifieke doelstellingen. Basketbal, bijvoorbeeld, kan worden geconfigureerd voor kleinere kinderen voor recreatie, of worden uitgebreid tot vrouwen met behoeften in het achterhoofd. Onderontwikkelde landen kunnen boksen bijvoorbeeld gebruiken om bij de jeugd een karakter op te bouwen dat in een schoolomgeving kan worden aangeleerd. Naarmate de lichaamsbeweging en de lichamelijke conditie die nodig zijn om op hoog niveau aan wedstrijden deel te nemen, beschikbaarder worden en de fysieke barrières die sportactiviteiten in het verleden hebben bepaald, kunnen worden overwonnen, zal sport een verrijking blijven betekenen voor de mensen die eraan deelnemen en voor de samenlevingen waarin zij actief zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.